Anestetične lastnosti etra so iz njega naredile drogo za zabavo, ki pa ni bila preveč razširjena. Dietil.

shujšati za 3 do 4 kg prehranjevanje

Spodaj so opisani vsi novejši znaki za nevarnot, njihove lastnosti in zaščita pri delu. Primeri: etanol, aceton, dietil eter,. Oznaka:.

C 2 H 5 - O - C 2 H 5 etoksietan, dietil efir C 2 H 5 - O - C 4 H 5 etoksibutan, etil butil efir Efirlarda radikal izomeriyadan tashqari metamer izomeriya ham bo`ladi.

Fizikalne lastnosti Primer: dietil eter lahko tvori komplekse z borovimi spojinami, kot so na primer borov trifluorid dietil eterat (BF 3 •OEt.

je res, da je hujšanje na dieti vode

Identifikacija snovi Dietil eter Številka artikla 5920 Registracijska številka (REACH) Relativna gostota Podatek o določeni lastnosti ni na voljo. Topnost.